Zajęcia indywidualne     Zajęcia w parach     Mobilny lektor     Zajęcia przez Skype  
      60 minut       70 zł 90 zł 80 zł 70 zł
      90 minut       90 zł 110 zł 100 zł 90 zł

Podane na stronie kwoty to ceny brutto, zawierające wszelkie pomoce dydaktyczne, a w wypadku oferty Mobilny Lektor również transport.


  Tłumaczenia  
 polski - rosyjski     60 zł*   
 rosyjski - polski     60 zł*   

* Podane stawki za tłumaczenia pisemne zwykłe są kwotami brutto za 1 stronę rozliczeniową = 1800 znaków ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami.